Skolesvømming

Foto: Shutterstock.com

Skolesvømming er et tilbud til skoleklasser og vi følger samme kompetansemål som UDIR. Vi kan tilby svømmeopplæring til alle trinn i barne- og ungdomsskolen.

I tillegg til disse kompetansemålene vil vi ha fokus på selvberging, mestring og glede. Vi vil ha en kjent voksen (assistent eller lærer) med i bassenget på de yngste alderstrinnene for å skape ekstra trygghet, samtidig som det alltid vil være godkjent instruktør med i vannet.

Bente har jobbet med skolesvømming flere år og har veldig gode erfaringer. Dette er både nyttig, lærerikt og veldig moro.