Tilrettelagt

Foto: Shutterstock.com

Vannvettene kan tilby tilrettelagt svømmekurs som er et tilbud til de som har ekstra utfordringer. Vi vil kunne gi et individuelt tilbud, slik at vi kan ha gode øvelser som er tilpasset den enkeltes utfordringer.

Hver deltager har med sin egen ledsager som vil skape trygghet og hjelpe til med øvelsene. Instruktøren vil være i vannet og hjelpe med å vise øvelser. Vi vil ha felles oppvarming og avslutning. På tilrettelagte svømmekurs vil vi ha fokus på trygghet, glede mestring og selvberging.

Bente har drevet med undervisning i vann for de med ekstra utfordringer i flere år og har gode erfaringer med med kursene.