Stikkord: motivasjon

  • Barn kan ha varierende dagsform og motivasjon på svømmekurs.

    Å følge barnets dagsform er en essensiell del av baby- og småbarnssvømming. Som instruktører og foreldre er det viktig å forstå at barna kan ha varierende dager, og det er nødvendig å tilpasse oss deres behov. Noen ganger deltar barna med masse energi og glede på kurs og andre ganger reagere de ikke slik vi…